30/09/2012
Là lọai tấm trần đặc biệt dùng trong công nghiệp và dân dụng tiết kiệm điện có chức năng tự sáng: Trên bề mặt tấm. Sản phẩm được tích điện bằng năng lượng mặt trời hoặc bình nạp điện. Lợi ích của tấm tự sáng mang lại là sự tiết kiệm điện đặc biệt khi mất điện hoặc trời tối tấm trần sẽ càng phát huy lợi ích đó.